18 juli 2022

0 REACTIE(S)

Zwemvideo over Nederland waterland geïntroduceerd in meerdere talen

Vandaag werd op een noodopvanglocatie van het COA in Arnhem de zwemvideo ‘Nederland waterland’ voor het eerst getoond aan een groep asielzoekers. Daarmee werd in het bijzijn van Joeri Kapteijns, bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, deze film officieel in gebruik genomen. De zwemvideo ‘Nederland waterland’, die in zeven talen is uitgebracht, wil het risicobewustzijn van nieuwkomers vergroten.

COA-bestuurslid Joeri Kapteijns opende vandaag met een persoonlijk verhaal de bijeenkomst en lichtte toe waarom het in Nederland belangrijk is dat je op jonge leeftijd leert zwemmen en op zwemles gaat. Kapteijns gaf aan dat het ook voor bewoners van het COA belangrijk is en dat we verdrinkingen kunnen voorkomen door iedereen goed voor te lichten en zwemles aan te bieden. “Iedereen moet de risico’s van water kennen, maar met veel plezier gebruik kunnen maken van zwemwater” aldus Kaptijens. Het COA-bestuurslid benadrukt het belang van de nieuwe video. “De film laat de gevaren van water zien, wat je wel en niet kunt doen. Maar ook hoe je met plezier het water in kan en dat leren zwemmen iets is voor alle leeftijden. De film wordt onderdeel van het voorlichtingsprogramma bij het COA. Zodat we veel mensen bereiken. Vooral nu met deze mooie zomerdagen.”

Vervolgens nam Titus Visser, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, het woord over. Visser refereerde aan het verhaal van Kapteijns en vertelde dat de Nationale Raad Zwemveiligheid het doel heeft om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zich kan redden in het water, en dat niemand verdrinkt. Ook lichtte Titus toe dat het op warme dagen verleidelijk is om verkoeling te zoeken bij het water, maar dat dit niet zonder risico’s is. “Zwemmen ziet er gemakkelijk uit en de zwemvaardigheden worden vaak overschat. Daarom hebben wij samen met het COA en andere partijen voorlichtingsmaterialen ontwikkeld. Hiermee willen wij mensen die niet in Nederland zijn opgegroeid algemene informatie verschaffen over de Nederlandse water- en zwemcultuur en inspelen op meer risicobewustzijn”, aldus Visser.

Na de introductie werd de video getoond en aansluitend was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. De bewoners vonden de video verhelderend en leerzaam.

Voorlichting over zwemveiligheid
De video is gemaakt voor nieuwkomers zoals asielzoekers, vluchtelingen en (arbeids)migranten. De meeste nieuwkomers beheersen de Nederlandse taal niet. De voorlichtingsvideo ‘Nederland waterland’ is daarom in zeven verschillende talen uitgebracht. De video is beschikbaar in Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Russisch en Tigrinya.

Deze voorlichtingsvideo richt zich met name op volwassenen en gezinnen met jonge kinderen. Voor de doelgroep jongeren is een andere insteek gekozen met de vlogcampagne Yasir Hierrr. De ‘Nederland waterland’ video kan gebruikt worden door voorlichters, begeleiders, docenten en zwemkader in gesprekken met nieuwkomers en bij voorlichting over zwemveiligheid. Naast de video is ter ondersteuning een gebruikershandleiding met meer achtergrondinformatie en een presentatie beschikbaar. Beide zijn te downloaden op de website allesoverzwemles.nl/waterland.

Meer risicobewustzijn en het belang van leren zwemmen
Na afloop van de video weet de kijker hoe we in Nederland bepaalde risico’s op verdrinking proberen te beperken en hoe je op een veilige manier meedoet in onze zwemcultuur. Een belangrijke boodschap is dat veilig zwemmen begint met zwemlessen en een zwemdiploma. In de video wordt toegelicht dat je voor leren zwemmen nooit te oud bent. Ook als volwassene kun je nog leren zwemmen. Tot slot wordt uitgelegd waar je in Nederland veilig kunt zwemmen en waar je dan rekening mee moet houden.

Samenwerking COA en NRZ
COA Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid stelden in 2020 een plan op om een extra impuls te geven aan het zwemvaardigheidsbeleid op de opvanglocaties. Inmiddels zijn er vanuit het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers en het Nationaal Plan Zwemveiligheid diverse initiatieven ontstaan. Komende jaren wordt er samen verder gewerkt aan ‘Heel Nederland zwemveilig’.

De zwemvideo ‘Nederland waterland’ is ontwikkeld vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid in samenspraak met het COA, GGD Ghor Nederland, Nidos en Pharos. Wil je de video bekijken of meer weten? Kijk dan op allesoverzwemles.nl/waterland. Voor vragen kun je contact opnemen met communicatie@nrz.nl.nl

Het bericht Zwemvideo over Nederland waterland geïntroduceerd in meerdere talen verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}