31 januari 2023

0 REACTIE(S)

Zwembad Tijenraan werkt met één zwemlespakket: het complete Zwem-ABC

In Raalte bij Zwembad Tijenraan namen ze een gedurfd besluit. Sinds vorig jaar bieden ze nog maar één zwemlespakket: het complete Zwem-ABC. Om te weten waarom ze dit besloten en hoe ze dit aanpakten gingen we in gesprek met Jordi Stoelers, hoofd zwemzaken en Ingrid Veldwijk, adviseur marketing & communicatie.

Stimulans Zwemdiploma C
Bij zwembad Tijenraan in Raalte stopte zo’n 70-80% van de kinderen na het behalen van het A- en B-diploma. “De kinderen mochten dan van de ouders op een ‘echte’ sport, maar daardoor komt de zwemveiligheid in het geding”, aldus Jordi. Het halen van het zwemdiploma C was veel te  vrijblijvend. “We hadden een AB pakket en daarna kon je voor C extra lessen betalen. Het was een keuze, waardoor vele kinderen stopten”, licht Ingrid toe. Het team van Tijenraan staat voor kwaliteit en vond het tijd om actie te ondernemen. Jordi: “We doen dit niet om meer geld te verdienen, het doel is om kinderen zwemveiliger te maken”.

In eerste instantie probeerden ze kinderen te enthousiasmeren om het Zwemdiploma C te halen. Dit deden ze door medailles uit te reiken, in de kleuren brons, zilver en goud. Waarbij een kind pas een gouden medaille ontving bij het behalen van het Nationale Zwemdiploma C. Ook lieten ze kinderen voor Zwemdiploma C afzwemmen bij kinderen van Zwemdiploma B, zodat de kinderen – maar zeker ook de ouders – zagen dat het behalen van het Zwemdiploma C leuk, nuttig en niet eens extreem veel moeilijker is. Ook tijdens het schoolzwemmen of het aanbieden van een lespakket voor ingang van de zomervakantie zijn pogingen gedaan om meer kinderen het Nationale Zwemdiploma C te laten behalen. “Uiteindelijk leek dat op korte termijn wel iets te helpen, maar het is niet de oplossing voor de langere termijn”, aldus Jordi.

Projectgroep voor het creëren van draagvlak
“In het najaar van 2020 startten we een projectgroep op. Deze projectgroep is samengesteld vanuit verschillende invalshoeken. Zo sloten er mensen aan met expertise op het gebied van de zwemles, maar was ook marketing, communicatie en de receptie vertegenwoordigd”, aldus Ingrid. In de projectgroep werden de pluspunten en minpunten besproken. Iedereen mocht zo zijn ideeën maar ook bedenkingen uiten. De projectgroep heeft driekwartjaar de tijd genomen om voorbereidingen te treffen. Deze projectgroep en tijdsinvestering is een hele belangrijke succesfactor geweest volgens Ingrid: “We hadden dit nodig om ervaringen uit te wisselen en mensen mee te krijgen”.

Zwemlesplan aangepast
Jordi vertelt: “We hebben zwemonderwijzers meegenomen om het verhaal over te brengen. Door de veranderingen was het ook nodig om het zwemlesplan opnieuw te schrijven”. Bij Tijenraan is het lesprogramma zo opgesteld dat de overgangen tussen de diploma’s vloeiend en natuurlijk zijn. Hierdoor wordt het behalen van het C-diploma een logisch vervolg, in plaats van een nieuw begin. “Tijdens de A-zwemlessen komen op een speelse wijze bijvoorbeeld al oefeningen voor B aan bod”, zegt Jordi. Uiteindelijk worden kinderen met een gering aantal lessen nog zwemvaardiger gemaakt. Daarnaast heeft Sportbedrijf Raalte ook tijd gemaakt om te werken aan meer beleving. Tije, de zwemles-mascotte, heeft een grote rol gekregen. Er is een leuke schatkist ontwikkeld waarin onze mascotte Tije en zijn nieuwe maatje Tess de duikboot ieder kind meenemen op zwemlesavontuur. “De bedoeling is dat we dit komende tijd ook nog meer zichtbaar maken in het zwembad”, zegt Ingrid.

Eén pakketprijs (met 3x diplomazwemmen)
De pakketprijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal klokuren dat wordt gerekend voor het leren zwemmen. “Het gemiddelde ligt gelijk aan dat wat de NRZ als klokuren aangeeft, maar dan omgerekend naar lessen van 45 minuten (dus 72 klokuren is 96 lessen)”, aldus Ingrid. Daarnaast leren ze bij zwembad Tijenraan tijdens A al onderdelen van B aan en bij B onderdelen van C. De verdeling is daarom wel wat anders. “Voor het A diploma zitten wij rond de 86 lessen, voor het B diploma 4 en C 6”, zegt Ingrid. Jordi vervolgt: “Kinderen mogen er in principe zo lang over doen als nodig is, dus als ze er langer over doen dan het gemiddelde dan is dat ons risico”.

Als wordt gevraagd naar het diplomazwemmen neemt Jordi het woord: “Tijdens het traject is er ook diplomazwemmen voor A- en B, waarbij ouders mee mogen zwemmen”. Hiervoor worden in zwembad Tijenraan nu nog aparte diplomazwemmomenten gecreëerd. Zwemdiploma A en B zijn belangrijke tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. “Vooral het behalen van het A-diploma willen we graag behouden”, zegt Jordi. “Dit is vaak een eerste belangrijke mijlpaal van een kind”, vult Ingrid aan. Hoe de invulling van het diplomazwemmen van het B diploma in de toekomst wordt vormgegeven is nog niet helemaal duidelijk. Jordi licht toe: “Mogelijk gaan we dit tijdens de zwemles doen. We kunnen in verband met de verhuur van het bad aan een vereniging het diplomazwemmen niet langer inplannen. Nu meer kinderen het zwemdiploma C halen is dit een organisatorische uitdaging”.

Kwaliteit staat voorop
Bij Sportbedrijf Raalte ervaren ze dat het aanbieden van één pakketprijs veel duidelijkheid schept. Ouders letten hierdoor minder op geld en meer op kwaliteit. “De pakketprijs werkt voor ons goed. Als wij vinden dat een kind nog niet klaar is voor het diplomazwemmen doen ouders daar niet meer moeilijk over. Ze betalen immers één vooraf vastgestelde prijs, waardoor ze er minder moeite mee hebben als hun kind er wat langer over doet.”, aldus Jordi.

Weinig tot geen weerstand
Aanvankelijk werd gedacht dat het besluit tot een Zwem-ABC pakket op veel weerstand van ouders kon rekenen. “Ouders kijken vaak naar de tijdsinvestering en het kostenplaatje. Om de overstap te maken naar één zwemlespakket moet het verhaal goed zijn”, aldus Ingrid.
Bij Tijenraan communiceerden ze voornamelijk via mail met ouders over het genomen besluit. “Het is een bewuste keuze om de ouders maar één optie te geven, namelijk het gehele Zwem-ABC. Door een goede uitleg het hoe en waarom was er veel begrip en maar heel weinig weerstand.”, aldus Ingrid. Ook aan ouders van kinderen die al bezig waren met een zwemlestraject werd gedacht. “We gaven ouders de keuze om voor een aantrekkelijk laag bedrag hun kind C te laten halen.” zegt Ingrid.

Na de bekendmaking was Jordi een beetje huiverig voor reacties van ouders. In praktijk blijkt dat dit niet nodig was, slechts 2 ouders haalden hun kind van de wachtlijst en kozen voor een andere aanbieder. “Op het aantal kinderen dat bij ons jaarlijks zwemles krijgt, is dit aantal verwaarloosbaar” vult Ingrid aan.

Voor alle kinderen in Raalte
Om leren zwemmen voor alle kinderen in Raalte mogelijk te maken werd wederom contact gezocht met Stichting Leergeld om nieuwe afspraken te maken. “Ook zij betalen het hele zwemlestraject en deden er niet moeilijk over.” aldus Ingrid.

Tips voor andere aanbieders
Als we Sportbedrijf Raalte vragen naar tips voor andere aanbieders die ook overwegen om de overstap te maken, krijgen we het volgende tips: 1) Stel een projectgroep samen, met alle disciplines, 2) Neem de tijd, 3) Biedt 1 optie aan voor ouders: het volledige Zwem-ABC 4). Focus in je communicatie op het belang van een goede zwemvaardigheid.

Bij Tijenraan zijn ze blij dat ze de overstap maakten en delen ze graag hun verhaal zodat in de toekomst mogelijk meer zwemlesaanbieders alleen het complete Zwem-ABC in een pakket aanbieden. “We hebben de tijd genomen, maar het is soepel gegaan. Dit hadden we vooraf nooit gedacht.” besluit Jordi.
Het doel van Zwembad Tijenraan is om de zwemveiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Met het complete Zwem-ABC pakket voldoen de kinderen die bij Tijenraan leren zwemmen voortaan allemaal aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Eén doel, één lespakket, 100% zwemveilig!

Ben je na het lezen van dit praktijkvoorbeeld enthousiast? Of heb je vragen en wil je meer weten? Neem gerust contact op met je regioadviseur of met Jordi Stoelers of Ingrid Veldwijk van Sportbedrijf Raalte.

Foto: Sportbedrijf Raalte

Het bericht Zwembad Tijenraan werkt met één zwemlespakket: het complete Zwem-ABC verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}