23 mei 2022

0 REACTIE(S)

Webinars nieuw handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s

Per 1 september van dit jaar zal er een nieuwe versie van het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s van kracht worden. In juni vinden er een drietal webinars plaats om Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s hierover te informeren.

In 2021 heeft er een inhoudelijke evaluatie van de criteria van het handboek plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie is gekeken of de huidige criteria nog voldoen aan het gestelde doel. De centrale vraag was: Welke aanpassingen zijn er nodig om optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs?

Voor deze evaluatie zijn verschillende stappen uitgevoerd:

Fase 1: Digitale enquête (juni 2021)

De enquête is digitaal uitgezet en 40% van alle Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s heeft de vragenlijst volledig ingevuld teruggestuurd. Dank voor dit geweldig resultaat! Per (sub)criterium is gevraagd of het criterium ongewijzigd, veranderd of weggelaten zou moeten worden. Ook was er per (sub)criterium de mogelijkheid een toelichting te geven. De feedback die we hierop gekregen hebben is belangrijk geweest in fase 2.

Fase 2: Behandeling in de adviesgroep

Om de resultaten van de enquête zorgvuldig te interpreteren is een adviesgroep samengesteld die een brede afspiegeling van alle licentiehouders vertegenwoordigt. De feedback vanuit de enquête is gedeeld met de leden van de adviesgroep. Na een digitale startbijeenkomst in juli hebben in september en oktober in Ede twee inhoudelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Beide sessies zijn in harmonie verlopen en hebben waardevolle adviezen opgeleverd.

Fase 3: Interne terugkoppeling en afstemming binnen NRZ

De adviezen van de adviesgroep werden mede op basis van de input van de eigen auditoren vertaald in concreet advies voor het bestuur van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Fase 4: Bestuursbesluit en vervolgacties

Tijdens de bestuursvergadering op 7 februari 2022 heeft het bestuur het gewijzigde Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s vastgesteld. Op 1 september 2022 zal het gewijzigde handboek van kracht worden.

Om licentiehouders zoveel mogelijk te ondersteunen worden er een drietal webinars georganiseerd om in te gaan op deze wijzigingen en de overgangstermijn.  

Graag nodigen wij alle Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s uit om een van deze webinars bij te wonen. Na afloop van de webinars ontvangen alle deelnemers persoonlijk een overzicht van de wijzigingen welke ook in de webwinkel van de NRZ zal worden gepubliceerd.  

De webinars zijn gepland op de volgende data:

Vrijdag 3 juni 2022 10.00 – 11.00 uur Aanmelden  
Dinsdag 7 juni 2022 10.00 – 11.00 uur Aanmelden  
Maandag 13 juni 2022 20.00 – 21.00 uur Aanmelden

Wij hopen alle Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s op één van de webinars te mogen ontmoeten.

Het bericht Webinars nieuw handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}