5 april 2023

0 REACTIE(S)

Regionale samenwerking onderstreept krachtige ontwikkeling MDT-projecten

Het projectteam van Next Generation Lifeguards (NGL) is voorstander van samenwerking en kennisdeling om het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw door te ontwikkelen. Brigitte Muller, projectleider van NGL, was daarom dinsdag 28 maart deelnemer aan de landelijke Beslisdag Regionale Samenwerking in de Utrechtse Jaarbeurs.

Hoe gaan wij regionaal samenwerken, zodat jongeren in heel Nederland een passende MDT kunnen volgen, nu en in de toekomst? Dat was de centrale vraag voor de Beslisdag, maar ook voor de zes online voorbereidingsbijeenkomsten. Het antwoord: een persoon aanstellen die samenwerking in de regio faciliteert en stimuleert.

Besluiten binnen kaders
Het programmateam voor maatschappelijke diensttijd (MDT) richt zich op de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt in afstemming met MDT-projecten. De projectteams kregen daarom van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kaders aangereikt, waarbinnen kan worden meegedacht. De Beslisdag stond in het teken van gezamenlijk besluiten nemen en zo een volgende stap naar concreet resultaat zetten. Elmar Burke, programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd bij OCW, sprak over de visie op en meerwaarde van regionale samenwerking. In welke regio’s gaan we samenwerken? Wat moet het profiel van de regiofacilitator zijn? Hoe moet de samenwerking tussen het programmateam MDT en de regionale samenwerkingsverbanden plaatsvinden? Deze vragen waren de basis voor interactie.

Regiofacilitator in negentien regio’s
”Er waren veel MDT-projecten, uit het hele land, vertegenwoordigd; ruim honderd deelnemers”, aldus Muller. ”Het doel was om samen te beslissen hoe we regionaal kunnen samenwerken, binnen de kaders van OCW. Wat is daarvoor nodig? In welke regio’s kunnen we het land opdelen?” De uitkomst van de Beslisdag is, dat er negentien regio’s komen. Elke regio gaat een regiofacilitator voordragen, die gedetacheerd wordt bij en betaald wordt door OCW. ”Deze regiofacilitator gaat helpen MDT in de regio breed bekend te maken en onder meer gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen mee te nemen. Kortom: de weg plaveien om MDT in de regio tot een succes te maken.” Niet alleen vertegenwoordigers van MDT-projecten konden een bijdrage aan de discussie leveren, ook personen van andere organisaties die actief betrokken zijn bij de uitvoering en/of ontwikkeling van MDT én actief betrokken willen zijn in een regionaal samenwerkingsverband.

Foto: Brigitte Muller

Het bericht Regionale samenwerking onderstreept krachtige ontwikkeling MDT-projecten verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}