14 juli 2020

0 REACTIE(S)

Protocol Zwembranche helpt Nederland zwemmen

Een enquête naar aanleiding van de door de samenwerkende partijen uit de zwembranche* uitgebrachte Protocol Verantwoord Zwemmen wijst uit dat gebruikers dit als zeer helder en behulpzaam hebben ervaren. De enquête is online uitgezet onder de organisaties die werken met het protocol (op dat moment nog versie 1.6) om de ervaringen hiermee in kaart te brengen. De resultaten leveren een overwegend positief beeld op en de terugkoppeling is inmiddels, waar mogelijk, verwerkt in versie 2.1 van het protocol.

Respons
478 personen, met name in leidinggevende functies (73%), uit de Nederlandse zwembaden hebben de online enquête volledig ingevuld. Dit is een prima respons om betrouwbare uitkomsten te kunnen presenteren. Het aandeel camping- en hotelbaden in de respons is nihil dus de resultaten zijn niet voor die groep van toepassing.

Uitkomsten
In algemene zin leveren de resultaten een positief beeld op van de ervaringen met het Protocol Verantwoord Zwemmen in de praktijk. De bezoekers/zwemmers zijn overwegend goed op de hoogte, hebben begrip voor de maatregelen en volgen aanwijzingen op. Verder is er een aanzienlijk deel (33%) dat aangeeft dat de maatregelen een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het toezichthouden en daarmee de veiligheid van de gasten. Zes procent ervaart een negatieve invloed op de kwaliteit van het toezichthouden. De medewerkers/kaderleden zijn ook positief over de vragen die over henzelf gaan. Ze vinden het protocol ‘helemaal’ of ‘redelijk’ duidelijk, voelen zich overwegend veilig bij het uitvoeren van werkzaamheden en ervaren dat het protocol houvast biedt om de eigen gezondheid te bewaken. Een duidelijk aandachtspunt is de toegenomen werkdruk, die de helft (51%) van de medewerkers in meer of mindere mate ervaart. Er is tevens een vraag gesteld over de landelijke communicatie, waarover men in het algemeen positief is. Daar is nog wel ruimte voor wat verbetering en kan het bereik worden vergroot. Er zijn verder nauwelijks verschillen qua resultaten als wordt vergeleken op leeftijd, type functie, type organisatie en regio van het land.

Toelichting
Bij de ruimte voor toelichting of tips zijn er met name zorgen geuit over; zwemles aan de jongste jeugd in relatie tot 1,5 meter afstand houden, recreatief zwemmen en jongeren, materialen in het bad, zwembadtechnische aspecten, openluchtzwembaden en in algemene zin de diversiteit van lokale protocollen en hoe verschillend ze worden uitgevoerd.

Toepassing
Uiteraard is er goed gekeken naar de gegeven terugkoppeling en op welke manier deze verwerkt kan worden in het Protocol Verantwoord Zwemmen. De meeste punten reeds zijn doorgevoerd in de inmiddels huidige versie 2.1 van het protocol en waar nodig en mogelijk zullen er aanpassingen meegenomen worden in een volgende versie.

Contact
Heeft u naar aanleiding van de uitslagen van dit onderzoek nog vragen? Neemt u dan contact op met Mariska Hol van de Nationale Raad Zwemveiligheid, namens de gezamenlijke partijen in de zwembranche verantwoordelijk voor het onderzoek: mhol@nrz-nl.nl – 0318 83 02 50.

* Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}