13 oktober 2023

0 REACTIE(S)

Praktijkvoorbeeld: De succesvolle jeugdleden groei van HZC De Robben

De Hilversumsche Zwemclub (HZC) De Robben biedt diverse zwemactiviteiten voor verschillende leeftijdscategorieën zoals ABC zwemlessen, waterpolo en trimzwemmen. De club bestaat al ruim 80 jaar. Ondanks dat HZC De Robben een zeer rijke zwem- en waterpolo geschiedenis kent met vele Nederlandse Kampioenschappen bij zowel de heren- als bij de dames waterpoloteams, was er eind 2018 niet veel meer over van deze rijke historie. Zowel op sportief gebied als qua ledenaantallen zat de club in een neerwaartse spiraal. Daarom heeft HZC De Robben in 2019 het roer omgegooid en veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in o.a. ledenwerving met als resultaat dat anno 2023 het leden aantal is gegroeid van toen nog maar 160 leden naar nu bijna 600 leden. En ook op sportief vlak worden er weer mooie successen geboekt! Op dit moment is de groei zo groot dat er voor bijna alle zwemactiviteiten wachtlijsten zijn gekomen. Afgelopen seizoen 2022-2023 hebben alleen al bij waterpolo ruim 160 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zich aangemeld voor proeftrainingen, waarvan meer dan een derde ook lid is geworden (een deelnemersbehoud van ruim 30%). We lichten graag toe hoe deze zwemclub deze groei heeft kunnen realiseren door onder andere invulling te geven aan het thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’.

ABC Zwemlessen

Het geven van zwemlessen is in het verleden bij HZC De Robben altijd voedingsbodem geweest voor het werven van jeugd waterpolospelers. Daarom zijn zij daar sinds 2019 ook weer aanzienlijk in gaan investeren. Dit gaat dan om promotie en de uitbereiding van zwemlesuren, met als resultaat dat HZC De Robben anno 2023 aan ruim 300 kinderen jaarlijks zwemles geeft. Om deze zwemleskinderen zoveel mogelijk na het behalen van hun A, B of C Diploma te behouden, wordt er tijdens de laatste fase van hun zwemlessen al veel gebruikt gemaakt van waterpoloballen tijdens de zwemlessen. Iedere les wordt afgesloten met een speelkwartier, waardoor kinderen ook meteen op een leuke manier kennismaken met sporten en bewegen in het water. Na het diplomazwemmen wordt waterpolo aanzienlijk gepromoot door de afgezwommen kinderen te laten deelnemen aan een aantal gratis waterpolo proeftrainingen.

Samenwerking Bink Kinderopvang

Bij waterpolo is de jeugdledenwerving vooral gericht op de leeftijd vanaf 6 t/m 11 jaar. Om die doelgroep goed te bereiken, naast de eerder vermelde doorstroom via de eigen ABC zwemlessen, is HZC de Robben sinds 2019 een samenwerking aangegaan met Bink Kinderopvang. Deze organisatie heeft in Hilversum 26 buitenschoolse opvang (BSO) locaties waar deze doelgroep (kinderen van 6 t/m 11 jaar) zich bevindt. Voorzitter Arno Geul vertelt: “Deze samenwerking houdt onder andere in dat wij jaarlijks samen met Bink Kinderopvang tijdens de kerstvakantie een Bink Waterpolo Toernooi organiseren in het ondiepe instructie/doelgroepenbad. Hier melden zich ieder jaar circa 140 kinderen voor aan. Na afloop worden deze kinderen wederom uitgenodigd om drie gratis waterp­­olo trainingen mee te maken, waarvoor veel interesse is.” Naast dit jaarlijkse toernooi organiseert HZC de Robben samen met Bink Kinderopvang in de laatste zes weken voor de zomervakantie een zogenaamde Bink Waterpolo League (Waterpolo school), waarbij aangemelde kinderen gedurende zes zaterdagmiddagen op een speelse wijze kennis kunnen maken met waterpolo. Hiervoor melden zich elk seizoen minimaal 50 tot 60 kinderen aan, waarvan na afloop circa 10 tot 15 kinderen definitief doorgaan met waterpolo en dus lid worden van HZC De Robben. De samenwerking met Bink Kinderopvang maakt dat de vereniging een grote groep kinderen kan bereiken die normaal gesproken de weg naar de zwemsport moeilijk(er) weten te vinden. Alle deelnemende kinderen werken bovendien tijdens de activiteiten (ongemerkt) aan het onderhouden van hun zwemvaardigheden.

Kortom, sinds 2019 heeft HZC De Robben veel energie gestopt in ledenwerving, vrijwilligers en veel durven investeren in o.a. promotie van activiteiten. “Ook het belang van een goede website willen we benadrukken. Zo hebben afgelopen jaar maar liefst 110 kinderen zich alleen al via onze website aangemeld voor een proefles.” benadrukt Arno Geul. Daarnaast heeft ook het aangaan van (out of the box) samenwerkingsverbanden, zoals met Bink Kinderopvang, zijn vruchten afgeworpen. HZC De Robben maakt sindsdien een mooie groei van jeugdleden door en wil deze lijn doorzetten. Zeker in het nieuw te bouwen Evert Kroon Zwembad zien ze een mooie toekomst waarbij HZC De Robben zich blijft inzetten voor waterpolo, zwemmen en het thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’.  

Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’ in samenwerking met de KNZB. Wil je meer weten over de succesvolle groeistrategie van HZC De Robben? Neem dan contact op met Arno Geul – voorzitter HZC De Robben; bestuur@derobben.nl of 06 22002193.

Het bericht Praktijkvoorbeeld: De succesvolle jeugdleden groei van HZC De Robben verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}