4 mei 2023

0 REACTIE(S)

Partners gezocht om samen verder te bouwen aan de Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid

Een van de ambities van het Nationaal Plan Zwemveiligheid is om innovatie en technologie structureel aandacht te geven. De centrale vraag hierbij is: Bij welke uitdagingen in de praktijk van de zwembranche is innovatie of onderzoek nodig om tot een doorbraak of oplossing te komen? In 2022 is gestart met een brede inventarisatie om uiteindelijk te komen tot een overzicht van de belangrijkste vraagstukken, de KIAZZ. Om een verschil te maken is het noodzakelijk om in de vervolgstap krachten te bundelen en partnerships aan te gaan. Hieronder lees je meer over de belangrijkste vraagstukken en krijg je de kans mede richting en invulling te geven aan innovaties in de zwembranche.

De verkenning
In de eerste fase lag de focus op de verkenning en zijn twee vragenlijsten uitgezet: één bij medewerkers van zwembaden en één bij lifeguards van de KNRM en Reddingsbrigade Nederland. Vervolgens hebben, onder leiding van Kenniscentrum Sport en Bewegen, twee expertmeetings plaatsgevonden. Tijdens deze meetings zijn de meest urgente thema’s (waar kennisontwikkeling en innovatie in de zwembranche grote impact kunnen maken) ingebracht. Met de gegeven input is de werkgroep gekomen tot vier voorlopige hoofdthema’s en een eerste aanzet tot de uitwerking daarvan.

Thema 1: Verdrinkingen reduceren – Wat zijn de oorzaken van verdrinkingen in open water?
We weten in Nederland weinig van de echte redenen waarom (onder welke exacte omstandigheden) mensen verdrinken. Data over verdrinkingen wordt door veel verschillende organisaties op verschillende manieren geregistreerd. Om in de toekomst het aantal verdrinkingen verder terug te dringen is het belangrijk om meer te weten te komen over de oorzaken en te komen tot een centrale registratie.

Thema 2: Toezicht van de toekomst – Hoe kan technologie bijdragen aan toezicht langs de kust en bij open water?
In dit thema wordt onderzocht welke technologische innovaties bewezen effectief zijn om lifeguards te ondersteunen en hoe dit succesvol kan worden geïmplementeerd. Daarnaast focust dit thema zich op het vergroten van het risicobewustzijn van zwemmers.

Thema 3: Inhoud zwemlessen vernieuwen – Hoe kan de inhoud van zwemlessen worden vernieuwd zodat deze toekomstbestendig zijn?
In Nederland wordt vaak op een traditionele manier zwemles gegeven. Er is een transitie nodig vanuit nieuwe inzichten over het aanleren van motorische vaardigheden en de wens om de inhoud van de zwemlessen beter op de praktijk te laten aansluiten. Innovatie is nodig om ouders meer te betrekken, waardoor zij (en kinderen) zwemles niet meer als ‘moetje’ zien, maar intrinsiek gemotiveerd zijn om te zwemmen en ook om te blijven zwemmen.

Thema 4: Personeel – Hoe kan de kwaliteit en kwantiteit van personeel in het zwembad worden verhoogd?
Er is een groot tekort aan zwembadpersoneel. Het is belangrijk om samen te werken aan het verbeteren van het imago van het werk in de zwembranche. Dit geeft kansen opleidingen inhoudelijk aan te laten sluiten bij vernieuwing in de zwemles en om nieuwe mensen aan te trekken. Ook voorkomt het dat ervaren personeel uit de branche vertrekt.

Vervolg
Binnenkort wordt gestart met het schrijven van de definitieve KIAZZ en vinden er gesprekken met VWS plaats over mogelijkheden tot financiering van onderzoeken en innovaties die in de KIAZZ beschreven worden.
Om de thema’s op te pakken en te implementeren worden voor alle thema’s één of meer partners gezocht die het eigenaarschap van een thema op zich willen nemen. Organisatie(s) of kennisinstelling(en) die (delen van) de KIAZZ procesmatig en/of inhoudelijk een stap verder kunnen brengen nodigen we van harte uit om te reageren.

Wil je meer informatie over de KIAZZ? Heb je inhoudelijke ideeën, aanvullingen of wil je graag een rol spelen in het eigenaarschap of proces? Zoek dan vóór 1 juni 2023 contact met Brigitte Muller via: bmuller@nrz-nl.nl.  Zo creëren we samen een sterk netwerk van innovatoren voor de zwembranche.

Het bericht Partners gezocht om samen verder te bouwen aan de Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}