11 februari 2022

0 REACTIE(S)

Onderzoek Mulier Instituut: zwemvaardigheid 2020

Aandeel kinderen met zwemdiploma of volledig Zwem-ABC neemt af

In 2020 heeft een groter deel van de kinderen onder de 17 jaar geen zwemdiploma en bezit een kleiner deel een A-, B- én C-diploma dan in de periode 2012-2018. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

In 2020 heeft 9 procent van de 6-16-jarigen geen zwemdiploma. 32 procent van de 6-16 jarigen heeft het volledige Zwem-ABC. Tussen 2018 en 2020 is het aandeel kinderen zonder diploma toegenomen (van 6% naar 9%) en het aandeel kinderen dat voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (zwemdiploma C) is afgenomen (van 36% naar 32%).

Oorzaak: sluiting van de zwembaden?

Waarschijnlijk heeft deze daling in 2020 te maken met de sluiting van de zwembaden vanwege coronamaatregelen. Daardoor hebben kinderen minder zwemlessen kunnen volgen, is de start van de zwemles mogelijk uitgesteld en hebben ze minder mogelijkheden gehad om een zwemdiploma te halen.

Diploma minder vaak tijdens schoolzwemmen gehaald

Het percentage kinderen dat het A-diploma uitsluitend tijdens schoolzwemmen heeft behaald nam sinds 2012 licht toe, maar is in 2020 weer afgenomen (2018: 13%, 2020: 9%). Ook die ontwikkeling kan het gevolg zijn van de sluiting van scholen en zwembaden. Een andere mogelijke verklaring is de daling van het aantal scholen dat schoolzwemmen aanbiedt.

Vrijetijdsomnibus

De cijfers over zwemdiplomabezit van kinderen in 2012-2020 zijn afkomstig uit de Vrijetijdsomnibus (VTO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 was er een samenwerking van de Boekmanstichting en het Mulier Instituut met het CBS.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Zwemvaardigheid 2020: zwemdiplomabezit van kinderen’.

Het bericht Onderzoek Mulier Instituut: zwemvaardigheid 2020 verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}