21 februari 2022

0 REACTIE(S)

Nieuw handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s in september

Update voor Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s

Het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s was in 2021 toe aan een inhoudelijke evaluatie van de criteria. Voldoen deze nog aan het gestelde doel? De centrale vraag was: Welke aanpassingen zijn er nodig om optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs?

Het proces van evaluatie onderverdeeld in stappen:

Fase 1: Digitale enquête (juni 2021)

De enquête is digitaal uitgezet en 40% van alle Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s heeft de vragenlijst volledig ingevuld teruggestuurd. Dank voor dit geweldig resultaat! Per (sub)criterium is gevraagd of het criterium ongewijzigd, veranderd of weggelaten zou moeten worden. Ook was er per (sub)criterium de mogelijkheid een toelichting te geven. De feedback die we hierop gekregen hebben is belangrijk geweest in fase 2.

Fase 2: Behandeling in de adviesgroep

Om de resultaten van de enquête zorgvuldig te interpreteren is een adviesgroep samengesteld die een brede afspiegeling van alle licentiehouders is. De feedback vanuit de enquête is gedeeld met de leden van de adviesgroep. Na 1 digitale startbijeenkomst in juli hebben in september en oktober in Ede 2 inhoudelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Beide sessies zijn in harmonie verlopen en hebben waardevolle adviezen opgeleverd.

Fase 3: Interne terugkoppeling en afstemming binnen NRZ

De adviezen van de adviesgroep werden mede op basis van de input van de eigen auditoren vertaald in concreet advies voor het bestuur van de NRZ.

Fase 4: Bestuursbesluit en vervolgacties

Tijdens de laatste bestuursvergadering op 7 februari heeft het bestuur het gewijzigde handboek vastgesteld. Op 1 september 2022 zal het gewijzigde handboek van kracht worden.

De regioadviseurs zullen eind maart in hoofdlijnen ingaan op de wijzigingen tijdens de regionale bijeenkomsten die binnenkort gepland zullen worden. Begin juni zal onze collega Erik Willems speciale webinars organiseren om alle wijzigingen met jullie door te nemen. De data en tijden zullen we in een latere editie van de licentiehoudernieuwsbrief vermelden. Zorg ervoor dat iemand namens je organisatie hieraan deelneemt. Uiteraard zullen we waar van toepassing met overgangstermijnen gaan werken, Erik zal deze ook met jullie bespreken.

Het bericht Nieuw handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s in september verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}