4 februari 2022

0 REACTIE(S)

Nationaal Plan Zwemveiligheid: Hoe blijven we zwemmen na de zwemles?

In de laatste februari-editie van Zwembadbranche magazine staat het tweede artikel in een reeks van updates over de verschillende thema’s uit het Nationaal Plan Zwemveiligheid:

De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) treedt op als verbinder en is tevens kartrekker van diverse specifieke thema’s. Verder nemen de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL het voortouw met specifieke thema’s. Alle betrokken partijen streven ernaar dat het aantal verdrinkingsongevallen daalt en tegelijk meer Nederlanders regelmatig zwemmen en genieten van het Nederlandse zwemwater. Dit alles met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het plan telt 16 thema’s verdeeld over verschillende pijlers en in dit artikel zoomen we in op de drie thema’s ‘Blijven zwemmen na de zwemles’, ‘De rol van scholen’ en ‘Kinderen uit arme gezinnen’. Sjors Lommerts (KNZB) en Herman Rijsdijk (VSG), projectleiders van deze thema’s, vertellen over de ontwikkelingen en plannen.

Thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’
Vanuit de KNZB is Sjors Lommerts verantwoordelijk voor het thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’ waarmee men vooral de deelname aan zwemactiviteiten wil vergroten. “Het is belangrijk dat kinderen plezier ervaren en vertrouwd blijven in het water (dus zwemveilig blijven). Zeker in een waterrijk land als Nederland. Daarom willen we kinderen tijdens en na het leszwemmen een brede sportkennismaking aanbieden, waardoor ze in hun vrije tijd vaker kiezen om te gaan zwemmen (al dan niet in verenigingsverband). Nu blijft slechts een klein deel van de kinderen zwemmen na het zwemlestraject. Als ze lid worden/blijven van een zwemvereniging of reddingsbrigade blijven ze zwemvaardig, wordt de sportparticipatie verhoogd én blijven de verenigingen vitaler. Om deze doelen te realiseren, werken we samen met de NRZ, NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond), Reddingsbrigade Nederland, NCS (Nederlandse Culturele Sportbond) en WiZZ.” Inmiddels heeft men meer inzicht gegeven en gekregen in lokale samenwerkingen die de zwem(sport) participatie verhogen. “Deze inzichten en good practices delen we met verenigingen, exploitanten en gemeenten zodat zij deze naar eigen inzicht en mogelijkheden kunnen inzetten. Daarnaast zijn er proef-tuinen gestart, bestaande uit lokale initiatieven die kennis met elkaar delen. Tevens is een samenwerking opgestart met Windesheim om landelijk en cijfermatig in kaart te brengen wat de stand van zaken is aangaande het thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’. Verder zijn we bezig met het doorontwikkelen van de zwemvaardigheidsdiploma’s en willen we dit jaar crossovers maken naar andere thema’s.

Thema’s ‘Rol van scholen’ en ‘Kinderen uit arme gezinnen’
Bij het thema aangaande scholen werkt VSG samen met de NRZ, KNZB, KVLO, AVS, WiZZ en KCSB. Rijsdijk houdt zich hierbij vooral bezig met welke rol zij op zich kunnen nemen om de zwemveiligheid van de leerlingen te vergroten en/of te behouden. “Ongeveer 30% van de basisscholen biedt enige vorm van schoolzwemmen aan. Dit kan gericht zijn op diplomazwemmen of natte gymlessen die meer gericht zijn op bewegingservaring opdoen in het water.” Rijsdijk is vanuit de VSG tevens betrokken bij het thema ‘Zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen’. Dit is een apart thema omdat het zwemdiplomabezit van deze doelgroep duidelijk achterblijft. “Met als gevolg verminderde zwemveiligheid en sociale uitsluiting. Als een kind niet (goed) kan zwemmen, kan het ook niet deelnemen aan zwemactiviteiten in/ op/rond het water, zoals bijvoorbeeld kinderfeestjes. Voor dit thema werken we samen met de NRZ, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, GGD GHOR Nederland, KNZB en Reddingsbrigade Nederland.

In 2021 hebben we een nieuwe versie van het ‘Witboek – de rol van scholen bij zwemveiligheid’ gepubliceerd. En communiceerden we direct richting de doelgroep scholen. We maakten ook verbinding met Buurtsportcoaches, bijvoorbeeld door middel van een speciale podcast, een artikel in Sportindebuurt.nl en het geven van een workshop. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een toolkit voor gemeenten: een online plek waar alle relevante informatie over zwemmen en zwemveiligheid samenkomt. Tevens hebben we ondersteuning geboden aan enkele gemeenten bij vraagstukken rondom zwemmen/zwemveiligheid.” Daarnaast zijn rondom de rol van scholen en het thema betreffende arme gezinnen voor 2022 een aantal speerpunten geformuleerd. “We gaan praktijkvoorbeelden rondom schoolzwemmen en de zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen onder de aandacht brengen om anderen te inspireren. Ook gaan we de mogelijkheden verkennen om meer eenheid te krijgen in de financieringsvormen voor arme gezinnen. Nu verschilt dit per gemeente en krijgt dus niet elk kind dezelfde kansen. Tot slot staat op de planning om workshops te verzorgen voor specifieke doelgroepen, gericht op kennisdeling en inspiratie.”

Doelstellingen 2024
Binnen de genoemde thema’s wordt gezien de overlap intensief samengewerkt. De doelstellingen na afronding van het Nationaal Plan Zwemveiligheid in 2024 zijn:
– Meer kinderen blijven zwemmen na de zwemlessen. Groter passend aanbod om dit te stimuleren.
– Meer scholen nemen een rol op zich als het gaat om zwemveiligheid en organiseren structureel zwemgerichte activiteiten.
– Meer gemeenten zijn zich bewust van de problematiek rondom zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen en hebben projecten opgezet om hen te helpen.
– Er is meer samenwerking tussen gemeenten, scholen, (zwem)verenigingen, zwembaden en andere betrokkenen, om de zwemveiligheid en sportparticipatie te vergroten.

Klik hier om het artikel in Zwembadbranche magazine te lezen.

Het bericht Nationaal Plan Zwemveiligheid: Hoe blijven we zwemmen na de zwemles? verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}