Gisteren, op 30 november, vond het wetgevingsoverleg sport plaats waarbij minister Tamara van Ark in overleg ging met Tweede Kamerleden over haar plannen en begroting voor 2021. Daarbij was er volop aandacht voor het belang van zwemmen en zwemveiligheid.

In de kamerbrief van 20 november, die de minister ter voorbereiding naar de Tweede Kamer stuurde, refereerde ze al naar het Nationaal Plan Zwemveiligheid en het voornemen om daar in 2021-2024 financiële steun aan te verlenen. En tijdens het overleg zelf ging het onder meer over de toekomst van reddingsbrigades en inzet van lifeguards. Daarbij werd een motie ingediend met het verzoek aan de ministers van VWS en I&W om reddingsbrigades te ondersteunen.

Bron: NRZ

Categorieën: NRZ

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *