30 januari 2024

0 REACTIE(S)

Een veilige en positieve sfeer in het zwembad én tijdens de zwemles

Hoe voorkom je geweld en op welke manier treed je op tegen discriminatie en ander ongepast gedrag? Onderwerpen waar je als zwemlesaanbieder ongetwijfeld mee te maken hebt of krijgt. Uit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdend gedrag in zwembaden toeneemt. Het is daarom belangrijk om regelmatig na te gaan hoe de sociale veiligheid* binnen jouw zwembad, zwemschool of vereniging is geregeld.

Als Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s heb je de zorg dat er alles aan gedaan wordt om ongewenst gedrag te voorkomen. Sociale veiligheid tijdens de zwemles en het diplomazwemmen is van groot belang en is daarom één van de criteria voor het behalen en behouden van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Tools die bijdragen aan sociale veiligheid
Om de sociale veiligheid in de zwembranche te vergroten is een aantal tools ontwikkeld:

  • Gedragscode Zwembranche (herzien in november 2021): biedt handvatten hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Protocol Vrolijk en Veilig (herzien in juli 2023): zorgt ervoor dat de veiligheid in en rond zwemaccommodaties behouden kan worden, waarbij de toezichthoudende instanties op een eensluidende manier handhaven en elkaar ondersteunen.
  • Dilemmaspel (opnieuw uitgebracht in december 2022): een spelvorm met kaarten waarop verschillende situaties/casussen staan beschreven. Aan de hand van diverse thema’s ga je met elkaar het gesprek aan en maak je afspraken over sociale veiligheid, zowel voor bezoekers maar ook collega’s onderling.

Deze documenten zijn te downloaden en het spel is te bestellen via de website: www.socialeveiligheidzwembranche.nl

Deze website is met veel zorg samengesteld door de werkgroep sociale veiligheid zwembranche en maakt, onder leiding van de WiZZ en Vereniging Sport & Gemeenten (VSG), onderdeel uit van het Nationaal Plan Zwemveiligheid.

Voor vragen en opmerkingen kan rechtstreeks contact op worden genomen met Henrica Bergsma namens de WiZZ. Henrica is bereikbaar via mail of 0612094974. Voor specifieke vragen over het protocol Vrolijk & Veilig is Herman Rijsdijk van de VSG ook beschikbaar. Je kunt Herman benaderen via mail of rechtstreeks bellen op 0622289224.

* Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels tijdens de zwemles en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden van dit gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, belediging, bedreigen en (verbaal) geweld.

Het bericht Een veilige en positieve sfeer in het zwembad én tijdens de zwemles verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}