25 november 2019

0 REACTIE(S)

Concrete maatregelen om zwemveiligheid te vergroten met Nationaal Plan Zwemveiligheid

Vandaag heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020 – 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid, waarin een groot aantal partijen uit de zwembranche samenwerkt. Doel van het plan is dat iedereen waterveilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’. Dit willen de betrokken partijen bereiken door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.

Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid, is blij met het Nationaal Plan Zwemveiligheid: “De afgelopen jaren is hard gewerkt om meer kennis over zwemveiligheid te verzamelen binnen het kennisproject NL Zwemveilig. Met deze nieuwe kennis kunnen we nog betere maatregelen nemen om veilig te genieten bij en in het water. Om het aantal verdrinkingen te beperken, gaan we samenwerken met alle betrokkenen. Dus met de partners in de zwembranche en met overheden. En laten we dan niet vergeten dat ieder mens kan helpen, en wij kunnen hen daar meer bewust van maken.”

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder meerdere thema’s zijn uitgewerkt:

  1. Leren en blijven zwemmen: meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C), stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen, goede informatievoorziening naar ouders, scholen activeren en vergroten zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen.
  2. Omgevingen veiliger maken: vergroten veiligheid bij plekken met (zwem)water (met name bij open water), ondersteunen van lifeguards.
  3. Meer risicobewustzijn: voorlichting over risico’s bij specifieke omstandigheden en het juist inschatten van de eigen zwemvaardigheid (met nadruk op groepen mensen met verhoogd risico op verdrinking).

Aan elk thema zijn organisaties gekoppeld die dat thema samen kunnen oppakken. Zo neemt de Nationale Raad Zwemveiligheid het voortouw bij het thema ‘kwaliteit van het zwemonderwijs’, de KNZB bij ‘blijven zwemmen’ en Reddingsbrigade Nederland bij ‘open water’. De partijen in de zwembranche nemen hiermee het initiatief om de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger plan te krijgen. Maandag 2 december 2019 vindt een wetgevingsoverleg plaats in de Tweede Kamer waar het plan op de agenda staat. De partijen hopen begin 2020, met ondersteuning van de overheid, te starten met de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}