13 juli 2023

0 REACTIE(S)

Beloningszwemboekjes ‘Veilig in het water’ voor nieuwkomers verkrijgbaar

Voor nieuwkomers is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen zwemmen. Om te zorgen dat deze kinderen (en hun ouders) enthousiast worden om te leren zwemmen, is een beloningssysteem ontwikkeld. Dit beloningssysteem bestaat uit een oefenboekje met stickers en is gemaakt voor kinderen in de leeftijd 4 tot 8 jaar.

Het beloningsboekje bevat een aantal oefeningen en spelletjes, die gericht zijn op het watervrij maken van de kinderen. Ook heeft het middel tot doel om op een speelse wijze voorlichting te geven over ons waterrijke land. Het boekje kan door het zwembad of bijvoorbeeld in samenwerking met de school gebruikt worden en richt zich op kinderen die voor het eerst kennismaken met zwemmen. Het beloningssysteem is zo opgezet dat je als zwemlesaanbieders je eigen lesmethode kunt gebruiken. Het richt zich niet op het behalen van een zwemdiploma, maar is een opstap naar het Zwem-ABC en kan instroom in de reguliere lessen vergemakkelijken.

Gratis verkrijgbaar via het COA
Dit zwemboekje (incl. beloningsstickers) is gratis verkrijgbaar voor zwemlesaanbieders die samenwerken met een opvanglocatie van het COA. De deelnemende kinderen kunnen het boekje voorzien van hun naam en mogen het boekje meenemen als ze verhuizen naar een andere opvanglocatie. Er is een beperkte voorraad beschikbaar, dus het is raadzaam tijdig een aanvraag te doen als je al zwemaanbod voor deze doelgroep in opdracht van het COA faciliteert.

Ja, ik wil de zwemboekjes aanvragen

Bestellen in de NRZ-webwinkel
In eerste instantie is dit beloningssysteem opgezet voor kinderen die verblijven in een azc. Tijdens de pilot bleek dat het ook relevant is voor andere groepen nieuwkomers, zoals Oekraïense kinderen. Daarom is besloten om het breder aan te bieden. Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s kunnen de zwemboekjes (en stickers) verkrijgen in de webwinkel.

De ambitie is dit systeem (mogelijk in een andere vorm) door te vertalen naar de doelgroep jongeren. Zodat zij, en wellicht op lange termijn ook volwassenen, gemotiveerd worden om te leren zwemmen. Ook worden er vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid stappen gezet om voor reguliere zwemlessen een beloningssysteem in de vorm van een bewaaralbum te ontwikkelen. Heb je vragen en/of ideeën over het beloningssysteem voor jongeren of het bewaaralbum voor reguliere zwemlestrajecten en wil je in de toekomst hierbij betrokken worden? Stuur dan een mail naar communicatie@nrz-nl.nl

Het beloningsboekje is ontwikkeld in samenspraak met het COA Nederland. Om de kans op het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen, is het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers opgesteld. Tevens is het COA partner van de Nationale Raad Zwemveiligheid in de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 en actief deelnemer aan het landelijke overleg zwemveiligheid nieuwkomers.

Het bericht Beloningszwemboekjes ‘Veilig in het water’ voor nieuwkomers verkrijgbaar verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}