Gedelegeerde van de NRZ aan het woord

‘Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar versterken.’ Onze gedelegeerden kunnen gelukkig binnenkort weer op pad! De gedelegeerde is een belangrijke schakel in de externe kwaliteitsborging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Steekproefsgewijs is een gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) Lees meer…